Missie & Visie


De duistere kant van onze industrie

Zoals beschreven onder ‘Over’, over de aanleiding van het ontstaan van New Weave, zien we dat op verschillende vlakken de vloerkledenindustrie een significante negatieve impact heeft op mens en milieu. Uitbuiting, het gebruik van gevaarlijke stoffen, dierenmishandeling en een enorme afvalberg van 1,6 miljoen ton per jaar in de EU zijn de harde feiten van de industrie. Het zijn kanten die een consument zich bij een aankoop vaak niet realiseert, maar eigenlijk simpelweg bewust niet te zien krijgt. Het is dus hard nodig dat bedrijven in de gehele keten veranderen en ook transparanter te werk gaan.

Eigenlijk is het onbegrijpelijk dat de industrie nog niet verder is in het terugbrengen van deze problemen. Toch zien we dat ook in onze industrie duurzaamheid een steeds prominentere rol krijgt. Alleen is de term ‘duurzaam’ niet beschermd, en laakt het ook een duidelijke definitie. Hierdoor zien we dat er veel projecten zijn die het label ‘duurzaam’ krijgen, in de realiteit niet of nauwelijks effectief zijn. Wat wij wel onder duurzaam ontwerp verstaan, en hoe New Weave dit probeert te vertalen naar producten, leggen we uit in de artikelen onder duurzaamheid en in het specifiek onder Terugname en Ecodesign.

Daarnaast valt te betwijfelen of duurzaamheid en commercieel succes überhaupt wel te verenigen zijn. In de 'race to the bottom', het eindeloos najagen van kostenbesparingen om competitief te blijven, zijn mens en milieu vaak de dupe.

New Weave beoogt te laten zien dat het mogelijk is om duurzaam, of in ieder geval veel duurzamer, te produceren dan gebruikelijk in de markt. En dit ook op een manier dat op alle vlakken dan concurreren met huidige alternatieven.

In het kort komt het er op neer dat we toepassing van een circulaire ontwerpfilosofie zien als absolute voorwaarde voor duurzaam design. Wat circulariteit precies inhoudt, wordt onder 'visie' kort uitgelegd. Daarnaast opereert New Weave volgens de principes van een Social Business, een constructie nauwkeurig beschreven door Muhammad Yunus. Yunus is Nobelprijswinnaar en sociaal ondernemer, onder meer bekend van het microkrediet.

Het nastreven van circulair ontwerp ligt dan ook verankerd in onze Missie & Visie.

Visie

“Circulariteit als leidende ontwerpfilosofie, toegankelijk voor iedereen”

Visie

New Weave ziet circulariteit als voorwaarde voor duurzaamheid. Het toepassen van circulariteit als ontwerpvoorwaarde dwingt producenten en ontwerpers na te denken over de impact van een product en de afzonderlijke componenten waaruit een product bestaat.

In het kort elimineert circulariteit het concept afval, net zoals we zien in de natuur. Een blad dat van de boom valt is geen afval, maar een nieuwe voedingsstof in een ecosysteem. Als we dit vertalen naar een product wil dat zeggen dat een perfect circulair product in zijn volledigheid en in het oneindige hergebruikt kan worden, zonder hierbij een afvalstroom te creëren en zonder in te boeten op kwaliteit. Een aaneengesloten ecosysteem dus.

Natuurlijk is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Maar het streven naar circulariteit, zonder daarbij perfect te zijn, heeft al een effect de duurzaamheid van een product. Alleen door het toepassen van circulaire principes kunnen we het enorme afvalprobleem terugdringen.

Circulariteit is, zeker voor relatief eenvoudige producten, zeker geen technologie van de toekomst. New Weave wil, door voorop te lopen in de toepassing van de laatste circulaire technieken, laten zien dat circulariteit een technologie is van nu. Een technologie die op alle vlakken kan concurreren met traditionele maakmethoden.

Door betaal- en schaalbare technieken toe te passen is het doel om circulariteit bereikbaar te maken voor het grote publiek. Dit is de enige manier om circulariteit te promoten en daarmee ook een wezenlijk effect te realiseren.

Missie

“Het maken van hoogwaardige, betaalbare en volledig circulaire producten. Hiermee
circulaire (massa-)adoptie, en dus impact, realiseren. Het investeren in de volledige circulaire keten.”

Missie

Circulariteit is de manier om afval tegen te gaan, maar zonder ook daadwerkelijk impact te realiseren, schiet het zijn doel voorbij. De impact die voortkomt uit circulair ontwerp kan alleen worden gerealiseerd indien er ook daadwerkelijk producten worden verkocht en daarmee het aandeel van niet-circulaire productie afneemt.

Hier liggen mogelijkheden om markteconomie te gebruiken als katalysator om duurzame doelstellingen te behalen. In een markteconomie staat de klant centraal. Het juist bedienen van deze klant is de sleutel tot commercieel succes. De juiste waarde bieden is belangrijk. Om een circulaire transitie te forceren, dient circulair design dus ook extra waarde te bieden aan een klant. Oftewel, het moet wezenlijk kunnen concurreren.

Alleen duurzaamheid als verkoopsargument zal een klant onvoldoende overtuigen indien andere aspecten van een product ondermaats zijn. De kwaliteit, levensduur, esthetiek en betaalbaarheid zijn minstens, zo niet belangrijkere, aspecten voor een klant in het maken van een keuze. Daarnaast moet het ook mogelijk zijn om circulaire producten in volume te maken, de technologie dient dus schaalbaar zijn.

Duurzaamheid en in het specifiek circulariteit is een voorwaarde voor alle producten die we lanceren. Echter zijn deze beginselen vaak geen basisvoorwaarden voor een consument. Het verenigen van klantwensen met circulariteit is de kern van onze missie.