Healthy Seas divers

New Weave, een Social Business.


Wat is een Social Business?

Een Social Business is een type bedrijf beschreven door econoom, Nobelprijswinnaar en de bedenker van het microkrediet, Muhammad Yunus. Een Social Business is geen beschermd concept en er bestaan dan ook variaties, in Nederland soms een sociaal bedrijf genoemd. Omdat New Weave gemodelleerd is naar een Social Business zoals omschreven door Yunus, wordt New Weave als Social Business aangeduid.

Het doel van een Social Business is het werken aan een sociaal probleem door bedrijfsmatige aanpak. Voor een Social Business is winst een middel om het doel te bereiken, maar geen doel op zichzelf. Het maken van winst is echter wel een noodzakelijkheid om zelfstandig aan het doel te kunnen werken. Hierin verschilt een Social Business van een non-profit. Bij een Social Business wordt alle mogelijke winst geïnvesteerd in het bereiken van het doel. Er vinden dan ook geen winst- of dividenduitkeringen plaats. Een Social Business dient te voldoen aan 7 regels. Hierover zo meer.

Waarom een Social Business? Het beste van twee werelden

Yunus schetst de functie van een Social Business door te kijken naar twee organisatievormen: een regulier bedrijf en een non-profit. Een Social Business beoogt de krachten van deze verschillende organisaties te verenigen.

Een (financieel gezond) regulier bedrijf kan economisch zelfstandig opereren en is daarmee onafhankelijk. In economische zin is het dus zelfvoorzienend. Deze zelfvoorzienendheid is een enorme kracht en die een non-profit niet heeft. Een non-profit is afhankelijk van donoren of andere vormen van extern geld en zal dat altijd blijven zolang het bestaat.

Deze financiële zelfstandigheid is naast een kracht ook een zwakte. Vaak zien we dat de winstgerichtheid een doel is waarvoor alles moet wijken. 'The business of business is business' is een uitspraak van de econoom Milton Friedman die illustreert dat de primaire verantwoordelijkheid van een bedrijf het maken van winst is, om zo waarde te leveren aan zijn aandeelhouders.

De excessen voortkomend uit een dergelijke monofocus zijn talrijk en algemeen bekend. Zo kan het leiden tot verwaarlozing van maatschappelijke en milieukwesties, een focus op korte termijn, ethische compromissen, slechtere arbeidsomstandigheden, of leiden tot (extreme) vormen van ongelijkheid.

New Weave ziet een traditionele bedrijfmatige aanpak dan ook niet als een goed model om een organisatie te ontwikkelen die zich richt op een langetermijndoelstelling zoals het tegengaan van afval of het promoten van circulair ontwerp. Echter is het aspect van financiële zelfstandigheid wel een die de effectiviteit significant kan vergroten.

Als we kijken naar een traditionele vorm van een non-profit zien we eigenlijk een tegenovergesteld profiel. Deze organisaties zijn niet financieel zelfvoorzienend maar streven wel naar een goed doel.

De gedachte achter een Social Business is in essentie vrij simpel; het verenigen van de krachten van een commercieel bedrijf en een non-profit. Een organisatie die financieel zelfvoorziend is, en daarmee slagvaardiger beoogt te zijn. En tegelijkertijd ook een organisatie die werkt aan een sociaal probleem. Dit doel ligt verankerd in het fundament van de organisatie en daardoor worden dit type organisaties ook wel 'impact first' organisaties genoemd. Een Social Business zoals beschreven door Muhammad Yunus dient aan de onderstaande zeven principes te voldoen.

De 7 principes

Yunus beschrijft twee typen Social Business. New Weave is een type 1 Social Business. Het andere type richt zich op een bedrijfsvorm die gericht is op arme mensen.

Type 1: Een geen verlies geen divident gericht bedrijf toegewijd aan het oplossen van een sociaal probleem. In eigendom van investeerders die alle winst herinvesteren in het uitbreiden en verbeteren van het bedrijf.

In tegenstelling tot een non-profit heeft een Social Business investeerders en eigenaren. In een Type 1 Social Business verdienen deze investeerders en eigenaren geen winst, divident of elke andere vorm van financieel voordeel. Investeerders in een social business hebben de mogelijkheid hun investering terug te krijgen over een vooraf gedefinieerde periode. Elk bedrag dat naar investeerders vloeit boven de originele investering diskwalificeert het bedrijf zich een Social Business te noemen. Dit geldt ook voor inflatie. In een Social Business 'a dollar is a dollar'. 'Als men duizend dollar investeert in een Social Business, krijgt men maximaal duizend dollar terug, geen cent meer'. Het is een stricte definitie omdat we duidelijk willen zijn dat de notie van persoonlijk financieel gewin geen plaats heeft in een Social Business.

De 7 principes:

  1. Het doel van de onderneming is het bestrijden van armoede of een of meer sociale problemen zoals educatie, gezondheid, toegang tot technologie en milieu, die een bedreiging vormen voor mensen of de gemeenschap; niet het maximaliseren van winst.
  2. Het bedrijf zal financiële en economische onafhankelijkheid bereiken.
  3. Investeerders kunnen maximaal hun geïnvesteerde bedrag terug ontvangen. Er wordt geen divient uitgekeerd of andere vorm van compensatie.
  4. Op het moment dat de investering is terugbetaald, blijft de winst in het bedrijf voor het doel van uitbreiding of verbetering.
  5. Het bedrijf zal milieubewust handelen.
  6. Personeel ontvangt een marktconform salaris met betere werkomstandigheden dan de standaard.
  7. Doe het met plezier!

Een Social Business begint niet met het zoeken naar een business case om winst te maximaliseren; het neemt een sociaal probleem en zoekt naar een bedrijfsmatige oplossing. Winst is hierbij een noodzakelijkheid, geen doel.

Bedrijfsvorm New Weave

Op het moment van schrijven is New Weave een eenmanszaak. Bij financieel succes of aantrekken van significante investeringen zal New Weave omgezet worden naar een BV-vorm en zullen de omschreven principes in de statuten van het bedrijf verankerd worden. Deze zullen op dat moment ook openbaar gecommuniceerd worden. Vanwege de kostenpost voor deze oprichting en de belastingvoordelen die een eenmanszaak geniet bij lagere omzetten is ervoor gekozen niet direct in BV-vorm te beginnen.